Affärsnyttig data

Reveal tar fram statistik över läkemedelsanvändning som hjälper vårdgivare, läkemedelsföretag, myndigheter och apotek att effektivisera sina verksamheter och bli mer konkurrenskraftiga.

I takt med att befolkningen blir äldre kommer det i framtiden att bli allt viktigare att förstå medicinens roll i samhället.

Läkemedelsmarknaden består främst av patienter, vårdgivare, apotek, myndigheter och läkemedelsföretag. För alla dessa aktörer är statistik över läkemedelsförsäljning och -konsumtion av högsta betydelse. Vissa av dem behöver tillförlitliga data för att kunna erbjuda eller motta en högkvalitativ, kostnadseffektiv och jämlik vård. Andra behöver kunna identifiera patientmönster, utvärdera medicinska mål och förutsäga framtida konsumtion. Åter andra behöver analysera priser, marknadsandelar, geografiska skillnader och terapiområden eller utvärdera marknadsföringskampanjer.

På senare tid har många sjukvårdsinrättningar privatiserats och apoteksmonopolet avreglerats. Samtidigt har kraven från myndigheterna hårdnat och patienterna blivit mer medvetna om vård- och behandlingsalternativ. Allt detta gör att marknaden idag är mer komplex och konkurrensutsatt än tidigare, och behovet av statistik över läkemedelsanvändning och andra tjänster inom e-hälsa kommer att fortsätta öka framöver.