Dagsfärsk data

Våra data uppdateras varje morgon så att våra kunder tidigt kan kontrollera hur marknaden går. Snabba marknadsindikationer är särskilt användbara i början av nya kontrakt och vid lanseringar av produkter och terapiformer.

Alla aktörer som säljer läkemedel på den svenska marknaden måste regelbundet rapportera in försäljningsinformation till eHälsomyndigheten (ehm). Denna data visar med god detaljrikedom och täckningsgrad vilka läkemedel som blivit sålda, i vilken mängd, till vilket pris och av vilket apotek. Att nästan all försäljning rapporteras in dagligen och utan fördröjning gör ehm:s datakälla unik i världen.

Rätt använd utgör informationen från ehm ett stort samhällsvärde som gör det möjligt för hälso- och sjukvårdens aktörer att förutsäga marknaden och effektivisera sina verksamheter. Myndigheten ansvarar för att upprätthålla systemet och förmedlar läkemedelsstatistik vidare till landsting och andra myndigheter. Privata aktörer på marknaden måste däremot vända sig till en återleverantör som har avtal med ehm för att få ta del av förädlad rådata.

Vi samlar också in kompletterande data från ett flertal andra källor inom hälso- och sjukvården. Exempelvis får vi information från landstingen och flera andra myndigheter utöver ehm, såsom Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket (LV), Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Med andra ord är vi välrustade med data för analys inom hälso- och sjukvårdsområdet.