Högkvalitativ data

Reveal  har tillgång till högkvalitativa datakällor med affärskritisk information för alla aktörer på marknaden. Till exempel vet vi vilka läkemedel som säljs, när, i vilken mängd och till vilket pris.

Att samla ihop data för att få ut största möjliga affärsnytta är en av våra specialiteter, och under årens lopp har vi kunnat bygga en stabil plattform som hämtar och integrerar information från en mängd olika källor. För våra kunder är det viktigt att alltid ha tillgång till de senaste uppgifterna, oavsett källa. Därför är det en självklarhet för oss att vi dagligen uppdaterar systemet med ny data från alla källor.

Vår viktigaste källa för försäljningsdata innehåller dagsfärsk information om transaktioner från nästan alla apotek i Sverige.  Med dygnsuppdaterad data är det möjligt att få snabb återkoppling vid upphandlingar eller lanseringar av nya produkter och terapiformer. Innan Reveal kom in på marknaden var det vanligt att behöva vänta till en bit in på nästa månad för att se hur försäljningen gick. Dagliga uppdateringar har blivit en ny och uppskattad standard som många kunder vant sig vid och tar för givet.

I våra uppdateringar av systemet upptäcks nya data från alla våra datakällor. Systemet snappar upp när nya produkter dyker upp på marknaden, när priser ändras, när ny information om kontrakt från offentliga upphandlingar släpps eller tilldelningsbeslut tillkännages eller ändras.