Kundanpassad datamängd

Hur mycket data som behövs varierar från fall till fall. I dialog med kunden anpassar vi våra dataleveranser efter marknadens storlek, önskad längd på historik, samt geografisk och tidsmässig detaljrikedom.

Vi sätter priset på våra tjänster i relation till hur mycket data som kunden får tillgång till. Informationen kan anpassas i fråga om aggregeringsnivå, historik och marknadssegment.

Förändringar i försäljningsmönster kan till exempel studeras årsvis eller dygnsvis för att analysera trender över längre eller kortare tid. På samma sätt kan datan sorteras med olika detaljnivåer i fråga om geografi och marknadssegment. Längre historik och högre upplösning kräver mer data. Därutöver kan vi utesluta olika marknadsområden för att reglera mängden information.

Med tillgång till högupplöst data från flera marknader kan våra användare själva anpassa urval och detaljrikedom på den statistik som visas. Informationen presenteras geografiskt upplöst på nationell, säljdistrikts-, landstings- eller bricknivå, och marknaden kan också visas utifrån ATC1- eller ATC5-nivå. Analyser av tidsserier presenteras utifrån år, kvartal eller månad. På så sätt kan kunden själv göra urval i datan och zooma ut och in på informationen. Som komplement levererar vi även färdiga rapporter eller rådataexporter med statistik för de marknader och med den detaljrikedom som önskas.