Analyser

Vi gör analyser av läkemedelsstatistik där vi drar nytta av vår spetskompetens inom big data och hälso- och sjukvård. I nära dialog med kunden tar vi fram skräddarsydda underlag som gör det enklare att fatta informerade beslut.

Reveal genomför skarpa analyser anpassade efter våra kunders behov. Vårt team har kompetens på både bredden och djupet inom big data och hälso- och sjukvård, i synnerhet vad gäller läkemedelsstatistik.

Vår höga ambitionsnivå med fokus på utveckling och vår vilja att jobba nära kunden brukar leda till riktigt goda resultat.

Här är ett par exempel på analysprojekt som vi gärna hjälper till med:

  • Uppskattning av vårdcentralers (eller specialistklinikers) och förskrivares relativa inflytande inom ett terapiområde
  • Utvärdering av ett säljteams insats i en kampanj
  • Utvärdera förskrivarmönster och patientmönster för ett terapiområde
  • Försäljningsprognoser (eller budgetar baserade på försäljningsdata) av framtida händelser på marknaden
  • Analyser inför produktlanseringar, upphandlingar eller samgåenden