Analysverktyg

Reveal utvecklar webbaserade, interaktiva verktyg för att analysera data. Våra program presenterar relevant information på ett effektivt sätt och brukar av våra kunder beskrivas som enkla och arbetsbesparande.

Våra kunder uppskattar särskilt våra analysverktyg. Programmen är moln- och webbaserade och byggs i QlikView. Ingen installation krävs och programmen kan nås dygnet runt över webben från dator, läsplatta eller smartphone. På så sätt har användarna alltid tillgång till dagsfärsk information som kan läsas direkt online eller exporteras till excel eller powerpoint för vidare analys. Våra smidiga sammanställningar av information frigör tid och resurser som därmed kan läggas på annat.

Efter inloggning kommer användaren till en interaktiv analysmiljö där relevant information visualiseras på ett effektivt sätt. Gränssnittet är enkelt att använda och de grafiska sammanställningarna är intuitiva. På så sätt gör våra verktyg det enklare att fatta välgrundade, datadrivna beslut. Eftersom verktygen är så användarvänliga och enkla att lära sig kan de snabbt bli en naturlig del i en organisations verksamhet.

Att verktygen är populära och når ut till många användare betyder också att de är vältestade och har blivit finputsade i många omgångar.

Adhoc låter dig följa läkemedelsförsäljningen på hela den svenska marknaden. Verktyget gör det möjligt att analysera hur volymer och priser varierar geografiskt och över tid.

PV hjälper dig att sätta rätt pris och på så sätt påverka försäljningen av en produkt inom Periodens Vara-systemet.

Med Tender kan du analysera offentliga upphandlingar, slutenvårdsrekvisitioner och hur väl avtal följs.

Kliniker låter dig jämföra den vård som Sveriges olika vårdcentraler erbjuder i fråga om kvantitet och kvalitet.

Med AS kan du se hur framgångsrik din produkt är jämfört med sina konkurrenter på en utvald marknad och hur försäljningen varierar geografiskt och över tid.

Ranking låter dig göra en företagsfokuserad analys. Studera ett företag i taget eller ta reda på hur ditt företag står sig jämfört med konkurrenter i branschen.