Exporter

I våra exporter anpassas rådata för att enkelt kunna laddas in i våra kunders IT-system och ge tillgång till dagsfärsk information. Filerna är ofta stora och överföring sker via SFTP.

Våra exporter är standardiserade filer med rådata som vi anpassar för att de enkelt ska kunna laddas in i våra kunders IT-system.

För att hantera den stora mängden data och vår relativt snabba uppdateringsfrekvens använder vi oss av ett automatiserat flöde via SFTP. På kundens konto publiceras varje morgon exportfiler med färsk information att läsa in i det egna IT-systemet.

Tjänsten är mycket enkel att konfigurera. Till skillnad från våra analysverktyg som ofta kommer ut i nya versioner brukar exportformaten mycket sällan ändras, vilket gör lösningen i det närmaste underhållsfri.

Vi rekommenderar att sätta upp exporter som komplement till våra analysverktyg och rapporter för de kunder som vill få dagsfärsk data till företagets interna IT-system.