Rapporter

Vi sammanställer dagsfärsk statistik i kundanpassade rapporter och ser till att rätt person nås av rätt information vid rätt tillfälle. Våra rapporter är ett populärt komplement till våra analysverktyg.

Reveals rapporter levereras via e-post i pdf- eller excelformat och utgör ett mycket uppskattat komplement till våra webbaserade analysverktyg.

Medan analysverktygen når en bredare krets kunder är våra rapporter kundspecifika, vilket för med sig flera fördelar. Med den här lösningen går det snabbare att förändra utformningen på det underlag vi skickar ut, då varje justering enbart behöver diskuteras med ett litet antal användare och snabbare kan genomgå nödvändiga tester.

Kundspecifika rapporter låter oss också precisionsstyra våra dataleveranser. Förutom innehållet kan vi anpassa exakt vilka som ska få en viss rapport, samt när och hur ofta. På så sätt nås rätt personer av rätt information i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Ofta framställer vi även rapporter för enskilda analysuppdrag. Men klart populärast är att få våra rapporter levererade dygnsvis, veckovis eller månadsvis.