Utbildning

Reveal erbjuder utbildningar på plats och på webben med tips på hur man bäst använder våra produkter och analyserar läkemedelsstatistik. För våra kunder är det ett populärt sätt att höja kunskapsnivån och se till att våra tjänster verkligen når ut till alla berörda.

Under våra utbildningar lär vi ut hur man använder våra analysverktyg. Vi håller introduktionsgenomgångar till nya användare och “tips och tricks-sessioner” med mer avancerade råd och lösningar på vanliga frågor. Vid större uppdateringar av våra program erbjuder vi också utbildningar med fokus på de nya förbättringarna och repetition av redan inhämtade kunskaper.

Genom utbildningarna får våra kunder lära sig hur man använder tillgänglig data för att enklare fatta informerade beslut. Dessutom säkerställer utbildningssessionerna att vår tjänst når ut till alla berörda i organisationen. Utbildningen kan ske både på plats och på webben.

Vår utbildningstjänst kompletteras av vår förstklassiga kundsupport dit kunder kan vända sig för att få svar på sina frågor. Alla kunder har också tillgång till teknisk dokumentation som underlättar för både nya och gamla användare att själva fördjupa sin kunskap i hur man använder våra produkter.